Kultur- och utbildningsnämnden 29 april

Publicerad 2019-05-03

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-04-29
Anslaget sattes upp: 2019-05-03
Sista dag för överklagande: 2019-05-24
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson
Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.