Pappa dotter flicka krama glad

Trygghet och säkerhet

Vadstena kommun arbetar mot målet att alla medborgare och besökare ska uppleva trygghet och säkerhet.

Vadstena kommun arbetar på flera sätt med att alla som vistas i kommunen ska uppleva trygghet och säkerhet.

Trygghet- och säkerhetsråd

Centralt i kommunen finns ett trygghets- och säkerhetsråd som träffas regelbundet för att följa upp eventuella problem och se över trygheten och säkerheten i kommunen. I rådet ingår bland annat kommunala chefer, kommunpolisen, representanter från Svensk Handel och kommunens fastighetsbolag samt BRÅ-samordnaren som samordnar arbetet.
Om du upplever något problem som du vill diskutera är du alltid välkommen att kontakta BRÅ-samordnaren. Ditt ärende kan komma att tas upp i rådet och du kan eventuellt bli inbjuden att delta.

Samverkansavtal med polisen

Vadstena kommun har tillsammans med polisen fastställt en gemensam handlingsplan. I handlingsplanen beskrivs de problemområden som parterna ska fästa särskild uppmärksamhet vid. Som en del av handlingsplanen anordnas medborgardialoger då allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter och komma med förbättringsförslag.

Arbetet mot våldsbejakande extremism

Till våldsbejakande extremism räknas vänster- och högerextremism samt jihadistisk extremism.

Om du får kännedom om personer som visar tecken på att stödja våldsbejakande extremism ska du omedelbart kontakta  den lokala kontaktpersonen i kommunen, socialtjänsten, medborgarservice eller polisen.

Kommunal samordnare
0143 150 22, dagtid 8- 17

Förste socialsekreterare, eller dennes ersättare
072 559 90 47, dagtid 8-12 13-16

Socialjouren
013 20 75 26, övriga tider

Om du känner oro kring till detta är du även välkommen att ringa till Rädda Barnens Orostelefon.

KONTAKT

Medborgarservice
Kommunhuset
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor