skylt kommunhus

Beslut, insyn och påverkan

Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen. Det innebär att du på olika sätt kan ta del av kommunal information. Genom att du röstar i kommunalvalet så väljer du politikerna som styr över till exempel barnomsorg, bygglov och äldreomsorg.

Vem bestämmer i kommunen?

Alla människor som bor i kommunen ska få vara med och bestämma över sådant som finns där de bor. Därför styrs kommunen av politiker som valts direkt av medborgarna. Vart fjärde år hålls allmänna val i Sverige. Svenska folket väljer då vilka politiska partier som ska representera dem i riksdagen, i landstinget samt i kommunfullmäktige.

Det är till kommunfullmäktige vi väljer ledamöter och ersättare i kommunalvalet. Politiska uppdrag finns även inom kommunstyrelsen och i olika nämnder.

Fritt fram för förslag

Du som medborgare i Vadstena kommun, gammal som ung, är välkommen att lämna in förslag och frågor till kommunfullmäktige.

Du kan också lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamhet.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsen och nämndernas protokoll och handlingar.